Vymáhání pohledávek

Dluží Vám někdo peníze a již Vás omrzely jeho neustálé přísliby o brzkém uhrazení pohledávky? Přestal s Vámi dlužník komunikovat? Pak jste tedy na správném místě. Naše společnost zajistí, abyste dostali své peníze zpět.

Chápeme, že je nepříjemné pokud za svůj výkon neobdržíte dohodnutou odměnu. Ještě horší je, pokud se Vám nezaplacené faktury hromadí. Předáním pohledávek naší společnosti si ušetříte mnoho starostí a peněz. Díky jasné strategii postupů dosahujeme vysoké úspěšnosti.

Naše společnost zajišťujeme komplexní služby v oblasti vymáhání pohledávek. Při vymáhání pohledávek volíme individuální přístup dle konkrétní osoby dlužníka.

Deset důvodů, proč s námi spolupracovat:

  • Převzetí pohledávky k vymáhání je bez vstupních poplatků či placení záloh
  • Přijímáme pohledávky v celkové výši nad 15 tis. Kč na dlužníka
  • Jsme profesionály v práci s informacemi, které dokážeme efektivně využívat
  • Volíme účinné a právně nezávadné postupy, respektujeme potřeby klientů
  • Při vymáhání pohledávek jsme důslední a efektivní (úspěšnost nad 75%)
  • S dlužníky pracujeme individuálně, důraz je kladen na osobní kontakt
  • V jednání s dlužníky jsme korektní, ale důrazní a přesvědčiví
  • Jsme erudovaní v typologii dlužníků, efektivním vyjednávání, psychologii nátlaku
  • Na vyžádání poskytneme řadu velmi kvalitních a přesvědčivých referencí
  • Jako jediní na trhu v České republice uplatňuje při vymáhání profesionální standarty po celou dobu vymáhání

Cena služeb za úspěšné vymožení pohledávky je stanovena individuálně před převzetím každého případu na základě bližšího seznámení se s ním. (Běžně je cena stanovena provizním systémem v rozsahu od 10 do 30 % z dlužné částky).

Pokud váháte s výběrem partnera pro vymáhání Vaší pohledávky, jednoduše si nás vyzkoušejte! Rádi si s Vámi sjednáme nezávaznou osobní schůzku a sami posoudíte naši kvalifikaci pro vymáhání pohledávek. Stačí zavolat.

Náš postup je směřován tak, aby došlo k mimosoudnímu vyrovnání.

Mimosoudní vymáhání

Prostřednictvím moderní a na vysoké úrovni technicky vybavené kanceláře budou Vaši dlužníci upomínáni písemně nebo naším call centrem telefonicky. Nemá-li dlužník dostatek finančních prostředků, přesvědčíme ho, aby Vám dluh dodatečně zajistil a nebo s ním sjednáme Vaším jménem splátkový kalendář.

Soudní vymáhání

Pokud v některých případech nebude možné dosáhnout úspěchu pomocí mimosoudního vymáhání, použijeme s Vaším souhlasem prostředků soudního vymáhání pohledávek. Přednostně využíváme elektronického platebního rozkazu, čímž získáme pravomocné rozhodnutí soudu rychleji a také s menšími náklady.

Exekuce

Na základě pravomocných soudních rozhodnutí či jiných exekučních titulů pro Vás zajistíme prostřednictvím soudních exekutorů spolupracujících s naší společností nucený výkon rozhodnutí – exekuci. Soudnímu exekutorovi potřebné podklady Vaším jménem předáme a zůstaneme s ním během celého exekučního procesu v kontaktu. Na řádný průběh exekuce budeme dohlížet.