Řešení problémových leasingů

Vzhledem k významu a rozsahu spolupráce se stávajícími leasingovými společnostmi bychom chtěli upozornit na naši nabídku kompletních služeb v oblasti řešení veškerých záležitostí souvisejícími s předměty leasingu . Obecně se jedná o tyto speciální služby:

• zabavování předmětu leasingu
• inkasování veškerých dlužných pohledávek souvisejících s předmětu leasingu
• řešení problematických záležitostí souvisejících s předmětu leasingu dle požadavku zadavatele

Dovolujeme si tvrdit, že na našem trhu jsme jedna z mála detektivních společností, která je schopna řešit problematiku tohoto typu s naprostým profesionálním přístupem, s konkrétními a zejména pozitivními výsledky. Disponujeme v této souvislosti značnými zkušenostmi, materiálně technickým zázemím a postupem času jsme si vytvořili, v rámci společnosti, fungující „know-how“, které je páteří úspěchu v dané oblasti.

Popis cyklu služby od předání dat až po zajištění pohledávky související s předmětu leasingu

• Převzetí zadávací dokumentace od zadavatele (saldo, technický průkaz, plná moc)
• Detektivní šetření směřující k ustanovení zájmových objektů a osob
• Vypracování operativního plánu s naznačením verzí
• Přímý kontakt
• Vedení cílené kampaně s alternativními výsledky a závěry
• Ukončení případu
• Předání závěrečné zprávy zadavateli
• Ukončení případu

Samotné ukončení případu má tyto tři základní možnosti vyřešení

• inkaso dlužných leasingových smluv
• odebrání předmětu leasingu
• návrh na podání trestního oznámení

Časový horizont

Garantovaná doba vyřešení případu je vždy minimální, nejdéle však do 30 dnů od předání dat zadavatelem, pokud není stanoveno jinak. V případě výskytu okolností neumožňujících uzavření případu ve stanoveném termínu, je zpracována průběžná zpráva, která je předána zadavateli, s naznačením alternativ a forem řešení případu. Případ je nadále rozpracován a je veden k nejrychlejšímu možnému ukončení s kladným výsledkem.

Slevy a bonusy

Veškeré slevy a bonusy se řídí individuální dohodou mezi zástupci zadavatele a námi. Možné jsou vždy za podmínek předem jasně definovaných a za dodržení pravidla výhodnosti pro obě zúčastněné strany. Ve zvlášť závažných případech jsme schopni učinit výjimku a porušit i toto pravidlo v zájmu udržení dobrých obchodně podnikatelských vztahů.

Cenový návrh

Zajištění osobního automobilu 8500,-Kč + DPH
Zajištění nákladního automobilu 8500,-Kč + DPH
Zajištění přívěsu a návěsu 8500,-Kč + DPH
Zajištění autobusu, motocyklu 8500,-Kč + DPH
Zajištění stroje, technologického celku 1% z pořizovací ceny
Odtah vozidel,odvoz stroje, či technolog. celku, skladování,parkování PL Ceny se řídí dle jednotlivých subdodavatelských podmínek
Další služby (činnost exekutora atd.) Ceny se určují dle jednotlivých požadavků po dohodě se zadavatelem
Vymožení pohledávky ve vztahu k PL 10 – 15% z každé vymožené částky
Nesplněný případ Bez odměny