Prověrky pravdivosti a věrohodnosti

Na základě zadaných informací od klienta provede naše detektivní služba prověrku věrohodnosti a pravdivosti zadaných informací. Při této činnosti dochází vhodnou kombinací forem a metod operativně pátrací činnosti k hloubkovému prověření všech skutečností (včetně osob) mající relevantní vztah k prověřovaným informacím. Podstatou činností speciálních detektivních služeb je práce s informacemi.