Profesionální výcvik sebeobrany

Nabízíme profesionální výcvik pro policii, armádu, bezpečnostní organizace, širokou veřejnost a organizace. Sebeobrana adaptovaná na ulici a v terénu. Ochrana osobního majetku, objektů a jednotlivců. Zabezpečení nebo extrakce nebezpečné osoby. A to vše za využití praktických zkušeností z přímého výkonu služby a nasazení v zahraničních operacích. Zde se zaměřuje na tzv. combat a military styl, tedy jde nám v prvé řadě u funkčnost, účelnost a účinnost a né čistotu provedení.

Mimo shora uvedené činnosti naše detektivní služba provádí poradenství a intervenci při řešení partnerských vztahů. Dále provádíme činnost spočívající v získávání důkazů pro soudní a mimosoudní jednání, bezpečnostní analýzy, prověřování a znovunalezení odcizených motorových vozidel, ozbrojený doprovod a osobní ochrana, sledování, pomoc v případě vydírání nebo vyhrožování. Neváhejte a s důvěrou se na nás obraťte.