Poradenské a analytické služby

Na základě získaných zkušeností z dlouholetého působení ve funkci Policejního komisaře a Orgánu činného v trestním řízení dokážeme kvalifikovaně analyzovat postup orgánů činných v trestním řízení a to včetně výstupů – trestních spisů. Zde dokážeme na základě podrobné analýzy zhodnotit, zda postup orgánů činných v trestním řízení byl prováděn v souladu s právní úpravou a zda jsou zajištěné důkazní prostředky přípustné v soudním řízení. Dále po prostudování trestních spisů vyhodnotíme a v případě potřeby provedeme prověrku všech zjištěných skutečností a zadokumentování nově zjištěných skutečností. Ve spolupráci s advokátem je možno provádět různé operativní kombinace a zajistit tak co nejlepší průběh celého trestního řízení.

Dále pak na základě získaných zkušeností dokážeme analyzovat legálnost a přiměřenost provedených služebních zákroků či úkonů ze strany Policie či jiných Orgánů činných v trestním řízení.

Do našeho poradenství také patří poradenství z oboru psychologie mající vztah k vyšetřování či výslechu osob. Naši pracovníci jsou specializovanými pracovišti Ministerstva Vnitra a Policie ČR vyškoleni v oboru tzv. policejní psychologie a to včetně psychologie výslechu. Tato činnost v sobě zahrnuje mimo jiné vyhodnocení chování vyslýchaných osob, jejich tělesných reakcí apod.

V rámci zkušeností z působení v zahraničních misích mimo území ČR jsou naši detektivové speciálně vyškoleni jak postupovat v případě zajetí. Naši detektivové jsou na tuto specifickou činnost vycvičeni v celém spektru zahrnujícím jak psychologickou, fyzickou tak i a speciální armádní a policejní činnost.
Bližší podrobnosti upravující tuto činnost zde nemohu být publikovány. Jejich zveřejněním by byl porušen zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací. Tato činnost je z důvodu zachování efektivního postupu ozbrojených složek v boji s protiprávní činností kvalifikována jako utajované skutečnosti.

Poskytujeme i krizovou intervence u obětí trestné činnosti.