Ochrana ekonomických zájmů

Naše detektivní služba ví, že nejčastějším problémem dnešní doby je konkurenční boj mezi firmami a krádeže cenných informací. Dle veřejně zpřístupněných informací přinesla průmyslová špionáž za letošní rok ztrátu téměř miliardu eur a začala pronikat také do podnikatelské sféry v České republice. Není nutno podotýkat, že informace jsou to nejcennější co máte.
Při práci naši detektivů často využíváme kontaktů, které jsme za dlouhá léta získali, což naši práci ulehčuje a hlavně se tak rychleji dostaneme k potřebným informacím.

Klient naši činností získává informace, které nejsou běžně dostupné a které by nezjišťoval. Získané informace klientovi zaručují určitou jistotu a korektnost u obchodních partnerů. Především prověřujeme, zda druhou stranou uváděné informace odpovídají skutečnosti, zda předkládaný záměr je skutečný a zda je na druhé straně snaha k jeho naplnění.

K ochraně ekonomických zájmů klienta patří i prověrka vlastních zaměstnanců, včetně přijímaných. Naši detektivové dokážou zaměstnance prověřit v případě podezření na jejich možnou negativní činnost vůči firmě, ale také v případě, kdy je potřeba hodnotit jejich loajalitu, tedy při úvahách o obsazení strategického vedoucího postu nebo důležitého pracoviště. Zadavatel si může vybrat z několika druhů bezpečnostní prověrky. Stupeň prověřování je většinou odvislý od pracovního zařazení a pozice zaměstnance ve firmě, jakožto i od druhu a míry rizika souvisejícího s výkonem jeho funkce.

Prověrka sestává z jednotlivých úkonů jako je např. prověrka trestní minulosti, ověření pravdivosti od minulých zaměstnání včetně zjištění referencí, o vzdělání a praxi v oboru, rodinných poměrech atd. U vyššího stupně přichází na řadu i prověrka pověsti v místě bydliště a prověření rodinných příslušníků. U nejvyššího stupně se již jedná např. o prověření bezdlužnosti nebo o detektivní prověrku, se zaměřením na zjišťování a pozorování volnočasových aktivit. Toto nejnáročnější prověřování je prováděno se zaměřením na zjištění rizika nevhodného okruhu přátel, kontaktních osob z jiných nebo konkurenčních firem, míry požívání alkoholu a drog. Zároveň naše detektivní společnost věnuje pozornost veškerým činnostem, které by mohly mít negativní vliv na výkon zaměstnání a finanční situaci prověřovaného (hraní hazardních her, výherních hracích automatů, návštěvy erotických podniků a pod.)

Dále dokážeme v rámci činnosti naší detektivní služby zajistit vybudování speciálních režimových pracovišť zajištěných proti úniku strategických informací.