Obrana proti sledování

Provádíme ochranu proti fyzickému sledování a poradenství včetně plánování bezpečných tras s cílem minimalizací hrozby sledování cizí osobou. Na vyžádání dokážeme ve spolupráci se zadavatelem vytvořit pod vhodnou legendou trasu obrany proti sledování a to včetně výstupů z této činnosti. Dále provádíme skrytý monitoring a kontrolu objektů a osob za účelem odhalení možného sledování. Tato činnost je podmíněna výstavbou vhodného mobilního opěrného bodu z kterého je uvedená činnost prováděna. K upřesnění uvádíme, že touto činností se zabývá specializovaný tým našich zaměstnanců, kteří se uvedenou problematikou dlouhodobě zabývali ve svém předchozím zaměstnání u specializovaných útvarů bezpečnostních složek a ozbrojených sborů státu. Jako jediní jsme na tuto činnost vyškoleni a certifikováni příslušným odborným pracovištěm.

Bližší podrobnosti upravující tuto činnost zde nemohu být publikovány. Jejich zveřejněním by byl porušen zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací. Tato činnost je z důvodu zachování efektivního postupu ozbrojených složek v boji s protiprávní činností kvalifikována jako utajované skutečnosti.

Na veškerou činnost jsme byli odborně vyškoleni a certifikováni příslušným pracovištěm Ministerstva Vnitra a Policie ČR v rámci předchozího zařazení u specializovaných útvarů bezpečnostních složek státu.